Historia Koła

Początki zorganizowanego pszczelarstwa w Mikołowie sięgają okresu międzywojennego. W zachowanych relacjach pojawiają się informacje o pasiekach Piotra Bromboszcza, Stefana Ciurloka, Augustyna Pustelnika, Ryszarda Kozyry, Alojzego Balucha, Alojzego Wróbla, Franciszka Myszora i Józefa Białasa. Za początek działalności organizacji pszczelarskiej w Mikołowie przyjmuje się rok 1935.

Reaktywowanie działalności nastąpiło w roku 1960. Wtedy jeden z wybitniejszych pszczelarzy mikołowskich doktor Jan Szczerbak w domu kultury w Mikołowie wygłosił referat dla 180 pszczelarzy. Tematem referatu była rola pszczół w gospodarce rolnej.

8 maja 1960 roku powstał komitet założycielski koła w składzie: Stefan Ciurlok, Augustyn Pustelnik, Wilhelm Świerkot, Jan Szczerbak i Henryk Michalski.

Pierwszym prezesem koła w 1960 roku został Stefan Ciurlok. Koło liczyło 20 pszczelarzy. Aktywnymi członkami w tamtym okresie byli: Jan Szczerbak, Stanisław Kania, Zygmunt Kozyra, Jacek Rembicki, Henryk Hupka, Alojzy Wróbel, Roman Lorek.

Kolejnymi prezesami koła byli: Henryk Michalski, pan Niedziela, Henryk Michalski, Zygmunt Myszor, Jan Bobrowski (1999-2007), Adam Kuś (2007-2012), Wojciech Decowski (2012-2017) a od 2017 roku prezesem jest Józef Sojka.

Koło w przeszłości wchodziło w skład naczelnej organizacji pszczelarskiej Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Katowicach i Polskiego Związku Pszczelarzy. Po reorganizacji jesteśmy członkiem Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

W roku 2022 nasze koło liczy 47 aktywnych pszczelarzy, gospodarujemy na 707 rodzinach pszczelich. Zrzeszamy pszczelarzy zarówno z Mikołowa jak i z sąsiednich miejscowości.