Zawartość tablicy informacyjnej RHD

Wiele osób, które w ostatnich latach uzyskało wpis weterynaryjny Rolniczego Handlu Detalicznego ma problem, nie wie co umieścić na tablicy informacyjnej. Poniżej zamieszczamy informację o zawartości tej tablicy

W miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym przez pośrednika, umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:

1)     napis „rolniczy handel detaliczny”;

2)     dane obejmujące:

a)     imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

b)     adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,

c)     weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.

Przepisy nie ustalają zasad, co do wielkości liter lub miejsca, w którym tablica ma się znajdować. Czytelność i widoczność powinna być zapewniona na każdym etapie sprzedaży, tzn. zarówno w gospodarstwie rolnym, w miejscu ustalonym jako przestrzeń do handlu, jak również na wynajętych stoiskach, na środkach transportu przeznaczonych do sprzedaży.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.